Innfestningsløsninger


Bygningsbeslag

CB-Bygningsbeslag består av et komplett sortiment til de fleste løsninger i et bygg. CE merkede produkter med teknisk beregning, dimensjonert i.h.t. Eurocode 5.


Spesialbraketter

CB Spesialvinkler og braketter er utviklet for tyngre løsninger, primært til oppheng av fasade-elementer med ulik oppbygging og av forskjellige materialer. Tekniske beregninger utføres hovedsakelig på oppdrag til prosjekter.


Har du noe du lurer på angående Innfestningsløsninger? Ta direkte kontakt med oss her: